Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Góc nhìn: Kiều bào - Nguồn lực quốc gia có bị bỏ lỡ ?

Việt Nam có 4,5 triệu kiều bào ở nước ngoài. Nửa triệu trong số đó là người có trình độ đại học cùng hàng chục nghìn doanh nhân, trí thức, nhà khoa học … Làm thế nào để phát triển “nguồn nguyên khí quốc gia” này để đóng góp cho sự phát triển của đất nước?


1 nhận xét: