Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Chính quyền có “ác cảm” với tín đồ Tây Nguyên vì FULRO?

 


Vừa qua, RFA làm loạt bài “Thân phận người sắc tộc Tây Nguyên” xuyên tạc về “vấn đề ‘bóng ma FULRO’ và niềm tin tôn giáo mà Nhà Nước Việt Nam sử dụng làm cớ để bắt bớ, kết án tù nhiều người sắc tộc Tây Nguyên”, đưa ra chính sách hoa mỹ nhưng không thực chất giúp người sắc tộc Tây Nguyên có cuộc sống tốt đẹp hơn...Loại bỏ qua dữ liệu phân tích dưới góc nhìn méo mó của người viết, các “nhân chứng” mà RFA phỏng vấn toàn là số chống đối, số theo Fulro, phản động ở Mỹ, đã và đang chống phá Việt Nam quyết liệt, hay số trong nước có thâm nhiên “vào tù ra tội” bao năm qua, giờ vẫn tham gia những tổ chức phản động đội lốt tôn giáo như “Hội Thánh Tin Lành Đấng Chist Việt Nam” do Y Hin Nie lập ra hay “Hội Thánh Tin Lành Đấng Chist Tây Nguyên” do A Ga ở Mỹ lập ra sau khi mâu thuẫn với Y Hin Nie.Bản chất số “nhân chứng” chuyên xuyên tạc, chống phá Việt nam trong loạt bài của RFA nhiều lần bị báo chí trong nước vạch trần mục đích của các đối tượng nhằm kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế giúp đỡ để gây sức ép với Việt Nam, vu cáo, lu loa đòi chấm dứt tình trạng “đàn áp các sắc dân thiểu số”, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, trả lại tài sản cho các giáo hội, cho phép những nhà lãnh đạo tôn giáo được tham dự những khóa huấn luyện ở trong và ngoài nước, trả tự do cho “tù nhân lương tâm”, đặc biệt kêu gọi phái đoàn Hoa Kỳ và Liên hợp quốc đến Việt Nam để điều tra và sau cùng là xếp Việt Nam trở lại danh sách những quốc gia cần lưu tâm về tự do tôn giáo.

Các đối tượng này vu cáo: Đồng bào thiểu số bị đàn áp một cách tàn bạo, người dân tiếp tục bị tước đoạt quyền làm người. Chúng xuyên tạc rằng, tình trạng này trở nên tồi tệ hơn nhiều kể từ đầu 2019 đến nay.

Mục sư Y Hin Nie (vốn là đối tượng phản động FULRO lưu vong) xuyên tạc rằng: có trên 50 mục sư và trên 400 người theo đạo ở Việt Nam bị bắt giữ. Hậu quả là khoảng từ một đến hai ngàn trẻ em thiếu cha và khoảng 1.000 bà vợ có chồng mất tích. Học sinh Thượng ra trường bị từ chối việc làm vì theo đạo Thiên Chúa.

Cũng trong thời gian này, dưới sự giúp sức của đối tượng phản động lưu vong - Mục sư Nguyễn Công Chính và tổ chức gọi là “Hội đồng Dân tộc bản xứ tại Việt Nam ngày nay”, hai Nghị sĩ Harley Rouda (Đảng Dân chủ, bang California) và Ted Budd (Đảng Cộng hòa, bang North Carolina) đã đệ trình Hạ viện Hoa Kỳ Nghị quyết H.Res 435, có nội dung chính là ghi nhận những đóng góp của “người Thượng” ở Tây Nguyên, hỗ trợ đồng minh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam và tố cáo sự đàn áp nhân quyền của chính quyền Việt Nam; kêu gọi các nghị sĩ Hoa Kỳ và Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do tôn giáo quốc tế ủng hộ để nghị quyết này được Hạ viện sớm thông qua. Đồng thời cũng kêu gọi các nghị sĩ bảo lãnh một số tù nhân phạm tội chống phá chính quyền nhân dân thuộc sắc dân thiểu số và vận động cho họ được trả tự do và được định cư tại Hoa Kỳ…

Những luận điệu, vu cáo trên là hoàn toàn xuyên tạc, bịa đặt chính sách của Đảng, của Nhà nước Việt Nam đối với người dân, người dân tộc thiểu số cũng như thực tiễn đời sống kinh tế, chính trị, xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Phương thức, thủ đoạn của những đối tượng này hết sức tinh vi, thâm hiểm và xảo quyệt khi họ xuyên tạc vấn đề dân tộc ở Việt Nam, vu cáo Đảng và Nhà nước đàn áp người dân tộc thiểu số, tạo ra những những nhận thức sai lệch để các chính phủ, các tổ chức quốc tế can thiệp, gây sức ép, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tăng cường hoạt động chống phá, phá hoại khối đại đoàn kết, với mục tiêu là lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thể chế chính trị ở Việt Nam. Mục đích nhằm lập lờ đánh lận về quyền của các dân tộc bản địa để từ đó thúc đẩy hoạt động chống phá, bạo loạn, lật đổ chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự để đòi “li khai”, thành lập các “nhà nước”, “vương quốc” riêng.

Với luận điệu xuyên tạc “đồng bào bị đàn áp một cách tàn bạo, bị tước đoạt quyền làm người…” hòng kích động, chia rẽ dân tộc, làm giảm niềm tin của đồng bào, vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Các dân tộc có dân số dù ít hay nhiều, ở trình độ phát triển cao hay thấp đều bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Thống nhất và nội địa hóa các quy định pháp luật quốc tế về vấn đề dân tộc, trong Hiến pháp 2013 quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc” (Điều 5 - Hiến pháp 2013, tr.13); “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật” (Điều 14 – Hiến pháp 2013, tr.17). 

Thực tiễn sinh động là minh chứng rõ ràng phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động. Đảng và Nhà nước Việt Nam không ngừng đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và chính sách cụ thể đối với các vùng, các dân tộc để động viên đồng bào phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vươn lên trong phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống ở khu dân cư, xây dựng bản làng văn hoá. 

Từ năm 2016 đến năm 2018, Chương trình 135 đã đầu tư 9.106 công trình, duy tu, bảo dưỡng 3.295 công trình; hỗ trợ trực tiếp cho 1.512 triệu hộ nghèo, cận nghèo. Tập huấn cho 103 ngàn người, dạy nghề cho 720 ngàn người, góp phần giúp con em tìm kiếm việc làm. Ngân hàng CSXH đã cho 1,4 triệu hộ vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số vay 45.194 tỷ đồng để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. 

Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 ở các huyện nghèo giảm xuống còn dưới 40%; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%. Đến nay, đã có 1.052 xã vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 22,29 % (toàn quốc đạt tỷ lệ 38,32%). Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo, 100% số xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 99,3% số xã có trạm y tế, từ năm 2016 đến 2018 đã cấp miễn phí thẻ BHYT cho 20,705 triệu lượt đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ quan điểm, chủ trương nhất quán, pháp lý về vấn đề dân tộc, được thực tiễn chứng minh, rõ ràng những luận điệu trên là xuyên tạc, vu cáo vấn đề nhân quyền đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Vì sao “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” bị công an ngăn chặn?

 


Những ngày vừa qua, nhóm thành viên “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” (gọi tắt là CHPC) tổ chức sinh hoạt tại tư gia bị công an vào giải tán. Lập tức đám cầm đầu ở Thái Lan, Mỹ la lối, vu cáo chính quyền “ngăn cản sinh hoạt tôn giáo”, mấy hôm sau một số nhân viên Ủy ban Tự do tôn giáo Hoa Kỳ USCISF cũng lên tiếng đòi Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, đòi Việt Nam chấm dứt “đàn áp” tín đồ Tin lành Tây Nguyên. Vậy vì sao “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”bị chính quyền không cấp phép hoạt động, công an liên tục cảnh  báo đây là tổ chức phản động đội lốt tôn giáo và ngăn chặn, xử lý ?Kẻ sáng lập là thành viên FULRO lưu vong, ở Mỹ, là tội phạm truy nã!

Tháng 5-2017, một tổ chức phản động núp bóng đạo Tin lành được các đối tượng phản động Fulro lưu vong tại Mỹ thành lập ở trong nước với tên gọi “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” (gọi tắt là ECCV). Tháng 9-2019, do mâu thuẫn về quyền lợi, A Ga (đối tượng Fulro lưu vong ở Mỹ, đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”) tập hợp số đối tượng từng tham gia ECCV để thành lập một tổ chức riêng tiếp tục hoạt động. Tháng 9-2020, A Ga thay đổi logo và tên gọi của ECCV thành “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, tự phong mình làm người đại diện. A Ga cũng chỉ định “Ban đại diện” tạm thời trong nước gồm 5 thành viên, do A Đảo (trú ở tỉnh Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) làm “Giáo hội trưởng”.Bề ngoài, CHPC tổ chức sinh hoạt tôn giáo bình thường nhưng bên trong CHPC chính là một tổ chức phản động tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của CHPC, tương tự như “Tin lành Đêgar” trước đây, đó là tập hợp tín đồ người dân tộc thiểu số ở trong nước liên kết với các nhóm Tin lành khác và số đối tượng phản động người Việt lưu vong lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam, đòi thành lập “nhà nước riêng, tôn giáo riêng” cho người dân tộc thiểu số.

A Ga đã liên kết với các tổ chức phản động nước ngoài khác như “Ủy ban cứu trợ người vượt biển” (BPSOS) của Nguyễn Đình Thắng ở Mỹ, nhóm “Người Thượng đứng lên vì công lý” (MSFJ) của Y Quynh Bdăp ở Thái Lan để tạo dựng, phát triển “các nhóm lõi”, tuyên truyền phát triển cơ sở bên trong. Bên cạnh đó, A Ga và các đối tượng phản động lưu vong khác tích cực móc nối, lôi kéo các tín đồ theo đạo Tin lành thuần túy trong nước tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền mà thực chất chính là đào tạo cách thức viết “báo cáo vi phạm” về nhân quyền, tự do tôn giáo; đào tạo kỹ năng hoạt động “xã hội dân sự”; hướng dẫn phương pháp thu thập, cung cấp các thông tin sai lệch về tình hình trong nước để xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội và các diễn đàn quốc tế; hướng dẫn cách thức đối phó với công an khi bị phát hiện.

Bằng chứng về tổ chức phản động rõ ràng

Sau một thời gian theo dõi, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nắm được toàn bộ hoạt động của tổ chức phản động “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, đã phát hiện, thu giữ nhiều phương tiện, tài liệu thể hiện việc hoạt động phạm pháp của các đối tượng tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên –CHPC” .Một trong những người tham gia CHPC tích cực nhất trên địa bàn Đắk Lắk là Y Krếc Byă (1978, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn). Y Krếc là đối tượng Fulro, từng bị xử phạt 8 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Năm 2013, sau khi ra tù, Y Krếc lại tiếp tục tham gia hoạt động cơ sở ngầm Fulro và bị Công an đấu tranh xử lý, đưa ra kiểm điểm trước dân. Với vai trò là “Quản nhiệm điểm sinh hoạt buôn Knia 2”, sau khi được liên lạc, lôi kéo, Y Krếc đã tham gia CHPC và được A Ga giao cho làm thủ quỹ Ban điều hành tạm thời. Từ tháng 3-2020 cho đến khi bị phát hiện, Y Krếc đã lôi kéo 15 người, hầu hết là các tín đồ Tin lành sinh hoạt trong điểm nhóm tại gia của mình tham gia CHPC. 

Ngoài ra, còn có một số đối tượng khác, như: Y Nuen Ayun (1967, trú xã Ea Phê, H. Krông Pắc); Y Chới Bkrông (1972, trú xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột); Y Yuăn Byă (1966, trú xã Ea Bar, H. Buôn Đôn) cũng đã đứng ra làm “đầu trò” xúi giục, lôi kéo người tham gia, phát triển CHPC trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Để quảng bá cho CHPC, theo chỉ đạo của A Ga, các đối tượng đặt in 100 cuốn lịch Tết Nguyên đán 2021 mang biểu tượng của CHPC để phát cho tín đồ ở các điểm nhóm. 

Riêng Y Krếc đã tập hợp, gửi các “bản tường trình”, “báo cáo” xuyên tạc về tình hình tôn giáo, nhân quyền cho bọn phản động lưu vong phản ánh sai lệch cho các tổ chức quốc tế, gây sức ép, làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Để “nuôi dưỡng” cho hoạt động trong nước, các đối tượng phản động bên ngoài đã nhiều lần gửi tiền cho số cầm đầu, cốt cán trong nước để củng cố niềm tin hoạt động chống phá. Tuy nhiên, A Đảo, Y Krếc, Y Nuen đã trục lợi cá nhân, “ăn chặn” và thậm chí mâu thuẫn nhau về việc “chia tiền”. 

Từ những âm mưu, ý đồ hoạt động và những chứng cứ thu được đã chứng minh “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” là một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Mọi hoạt động liên quan đến tổ chức này đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Mới đây nhất, Nguyễn Công Chính, kẻ cầm đầu “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” ở Mỹ đã công khai tố có A Ga là kẻ lừa đảo, trục lợi,tự phong sắc phẩm, sẽ bị “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” ở Mỹ tước bỏ tư cách và lật tẩy.

Hiện nay, số cầm đầu tổ chức này sử dụng tài khoản facebook chuyên đưa tin xuyên tạc, bịa đặt tình hình tôn giáo, nhân quyền trong nước theo chỉ đạo của tên phản động Y Quynh trốn, chờ tỵ nạn ở Thái Lan. Những kẻ tham gia tổ chức này không tỉnh ngộ chắc chắn có ngày bị pháp luật xử lý.

Xem link 

(1) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=240576317924870&id=226501382665697&__cft__[0]=AZVrK0LcpFAuggVDnbvVvjMFO04HjPNEky8SnSjvs1NKUpKFMJb6mEnqiyKVTSBvHIOCrYPVaUd2WkPSdxPLUZ43woZeoidFyi-BkK-bfGx7HhdNQGYEEisqy-u3YaPFKDVicG_UVKoeDipgwhG9NTONZKN3CST3NAMezCs3EK_epw&__tn__=%2CO%2CP-R

(2) http://cadn.com.vn/news/75_249929_can-ngan-chan-loai-bo-to-chuc-phan-dong-nup-bong-ton-giao-hoi-thanh-tin-lanh-dang-christ-tay-nguyen-.aspx