Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Chính quyền có “ác cảm” với tín đồ Tây Nguyên vì FULRO?

 


Vừa qua, RFA làm loạt bài “Thân phận người sắc tộc Tây Nguyên” xuyên tạc về “vấn đề ‘bóng ma FULRO’ và niềm tin tôn giáo mà Nhà Nước Việt Nam sử dụng làm cớ để bắt bớ, kết án tù nhiều người sắc tộc Tây Nguyên”, đưa ra chính sách hoa mỹ nhưng không thực chất giúp người sắc tộc Tây Nguyên có cuộc sống tốt đẹp hơn...Loại bỏ qua dữ liệu phân tích dưới góc nhìn méo mó của người viết, các “nhân chứng” mà RFA phỏng vấn toàn là số chống đối, số theo Fulro, phản động ở Mỹ, đã và đang chống phá Việt Nam quyết liệt, hay số trong nước có thâm nhiên “vào tù ra tội” bao năm qua, giờ vẫn tham gia những tổ chức phản động đội lốt tôn giáo như “Hội Thánh Tin Lành Đấng Chist Việt Nam” do Y Hin Nie lập ra hay “Hội Thánh Tin Lành Đấng Chist Tây Nguyên” do A Ga ở Mỹ lập ra sau khi mâu thuẫn với Y Hin Nie.Bản chất số “nhân chứng” chuyên xuyên tạc, chống phá Việt nam trong loạt bài của RFA nhiều lần bị báo chí trong nước vạch trần mục đích của các đối tượng nhằm kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế giúp đỡ để gây sức ép với Việt Nam, vu cáo, lu loa đòi chấm dứt tình trạng “đàn áp các sắc dân thiểu số”, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, trả lại tài sản cho các giáo hội, cho phép những nhà lãnh đạo tôn giáo được tham dự những khóa huấn luyện ở trong và ngoài nước, trả tự do cho “tù nhân lương tâm”, đặc biệt kêu gọi phái đoàn Hoa Kỳ và Liên hợp quốc đến Việt Nam để điều tra và sau cùng là xếp Việt Nam trở lại danh sách những quốc gia cần lưu tâm về tự do tôn giáo.

Các đối tượng này vu cáo: Đồng bào thiểu số bị đàn áp một cách tàn bạo, người dân tiếp tục bị tước đoạt quyền làm người. Chúng xuyên tạc rằng, tình trạng này trở nên tồi tệ hơn nhiều kể từ đầu 2019 đến nay.

Mục sư Y Hin Nie (vốn là đối tượng phản động FULRO lưu vong) xuyên tạc rằng: có trên 50 mục sư và trên 400 người theo đạo ở Việt Nam bị bắt giữ. Hậu quả là khoảng từ một đến hai ngàn trẻ em thiếu cha và khoảng 1.000 bà vợ có chồng mất tích. Học sinh Thượng ra trường bị từ chối việc làm vì theo đạo Thiên Chúa.

Cũng trong thời gian này, dưới sự giúp sức của đối tượng phản động lưu vong - Mục sư Nguyễn Công Chính và tổ chức gọi là “Hội đồng Dân tộc bản xứ tại Việt Nam ngày nay”, hai Nghị sĩ Harley Rouda (Đảng Dân chủ, bang California) và Ted Budd (Đảng Cộng hòa, bang North Carolina) đã đệ trình Hạ viện Hoa Kỳ Nghị quyết H.Res 435, có nội dung chính là ghi nhận những đóng góp của “người Thượng” ở Tây Nguyên, hỗ trợ đồng minh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam và tố cáo sự đàn áp nhân quyền của chính quyền Việt Nam; kêu gọi các nghị sĩ Hoa Kỳ và Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do tôn giáo quốc tế ủng hộ để nghị quyết này được Hạ viện sớm thông qua. Đồng thời cũng kêu gọi các nghị sĩ bảo lãnh một số tù nhân phạm tội chống phá chính quyền nhân dân thuộc sắc dân thiểu số và vận động cho họ được trả tự do và được định cư tại Hoa Kỳ…

Những luận điệu, vu cáo trên là hoàn toàn xuyên tạc, bịa đặt chính sách của Đảng, của Nhà nước Việt Nam đối với người dân, người dân tộc thiểu số cũng như thực tiễn đời sống kinh tế, chính trị, xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Phương thức, thủ đoạn của những đối tượng này hết sức tinh vi, thâm hiểm và xảo quyệt khi họ xuyên tạc vấn đề dân tộc ở Việt Nam, vu cáo Đảng và Nhà nước đàn áp người dân tộc thiểu số, tạo ra những những nhận thức sai lệch để các chính phủ, các tổ chức quốc tế can thiệp, gây sức ép, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tăng cường hoạt động chống phá, phá hoại khối đại đoàn kết, với mục tiêu là lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thể chế chính trị ở Việt Nam. Mục đích nhằm lập lờ đánh lận về quyền của các dân tộc bản địa để từ đó thúc đẩy hoạt động chống phá, bạo loạn, lật đổ chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự để đòi “li khai”, thành lập các “nhà nước”, “vương quốc” riêng.

Với luận điệu xuyên tạc “đồng bào bị đàn áp một cách tàn bạo, bị tước đoạt quyền làm người…” hòng kích động, chia rẽ dân tộc, làm giảm niềm tin của đồng bào, vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Các dân tộc có dân số dù ít hay nhiều, ở trình độ phát triển cao hay thấp đều bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Thống nhất và nội địa hóa các quy định pháp luật quốc tế về vấn đề dân tộc, trong Hiến pháp 2013 quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc” (Điều 5 - Hiến pháp 2013, tr.13); “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật” (Điều 14 – Hiến pháp 2013, tr.17). 

Thực tiễn sinh động là minh chứng rõ ràng phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động. Đảng và Nhà nước Việt Nam không ngừng đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và chính sách cụ thể đối với các vùng, các dân tộc để động viên đồng bào phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vươn lên trong phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống ở khu dân cư, xây dựng bản làng văn hoá. 

Từ năm 2016 đến năm 2018, Chương trình 135 đã đầu tư 9.106 công trình, duy tu, bảo dưỡng 3.295 công trình; hỗ trợ trực tiếp cho 1.512 triệu hộ nghèo, cận nghèo. Tập huấn cho 103 ngàn người, dạy nghề cho 720 ngàn người, góp phần giúp con em tìm kiếm việc làm. Ngân hàng CSXH đã cho 1,4 triệu hộ vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số vay 45.194 tỷ đồng để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. 

Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 ở các huyện nghèo giảm xuống còn dưới 40%; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%. Đến nay, đã có 1.052 xã vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 22,29 % (toàn quốc đạt tỷ lệ 38,32%). Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo, 100% số xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 99,3% số xã có trạm y tế, từ năm 2016 đến 2018 đã cấp miễn phí thẻ BHYT cho 20,705 triệu lượt đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ quan điểm, chủ trương nhất quán, pháp lý về vấn đề dân tộc, được thực tiễn chứng minh, rõ ràng những luận điệu trên là xuyên tạc, vu cáo vấn đề nhân quyền đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Vì sao “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” bị công an ngăn chặn?

 


Những ngày vừa qua, nhóm thành viên “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” (gọi tắt là CHPC) tổ chức sinh hoạt tại tư gia bị công an vào giải tán. Lập tức đám cầm đầu ở Thái Lan, Mỹ la lối, vu cáo chính quyền “ngăn cản sinh hoạt tôn giáo”, mấy hôm sau một số nhân viên Ủy ban Tự do tôn giáo Hoa Kỳ USCISF cũng lên tiếng đòi Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, đòi Việt Nam chấm dứt “đàn áp” tín đồ Tin lành Tây Nguyên. Vậy vì sao “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”bị chính quyền không cấp phép hoạt động, công an liên tục cảnh  báo đây là tổ chức phản động đội lốt tôn giáo và ngăn chặn, xử lý ?Kẻ sáng lập là thành viên FULRO lưu vong, ở Mỹ, là tội phạm truy nã!

Tháng 5-2017, một tổ chức phản động núp bóng đạo Tin lành được các đối tượng phản động Fulro lưu vong tại Mỹ thành lập ở trong nước với tên gọi “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” (gọi tắt là ECCV). Tháng 9-2019, do mâu thuẫn về quyền lợi, A Ga (đối tượng Fulro lưu vong ở Mỹ, đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”) tập hợp số đối tượng từng tham gia ECCV để thành lập một tổ chức riêng tiếp tục hoạt động. Tháng 9-2020, A Ga thay đổi logo và tên gọi của ECCV thành “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, tự phong mình làm người đại diện. A Ga cũng chỉ định “Ban đại diện” tạm thời trong nước gồm 5 thành viên, do A Đảo (trú ở tỉnh Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) làm “Giáo hội trưởng”.Bề ngoài, CHPC tổ chức sinh hoạt tôn giáo bình thường nhưng bên trong CHPC chính là một tổ chức phản động tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của CHPC, tương tự như “Tin lành Đêgar” trước đây, đó là tập hợp tín đồ người dân tộc thiểu số ở trong nước liên kết với các nhóm Tin lành khác và số đối tượng phản động người Việt lưu vong lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam, đòi thành lập “nhà nước riêng, tôn giáo riêng” cho người dân tộc thiểu số.

A Ga đã liên kết với các tổ chức phản động nước ngoài khác như “Ủy ban cứu trợ người vượt biển” (BPSOS) của Nguyễn Đình Thắng ở Mỹ, nhóm “Người Thượng đứng lên vì công lý” (MSFJ) của Y Quynh Bdăp ở Thái Lan để tạo dựng, phát triển “các nhóm lõi”, tuyên truyền phát triển cơ sở bên trong. Bên cạnh đó, A Ga và các đối tượng phản động lưu vong khác tích cực móc nối, lôi kéo các tín đồ theo đạo Tin lành thuần túy trong nước tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền mà thực chất chính là đào tạo cách thức viết “báo cáo vi phạm” về nhân quyền, tự do tôn giáo; đào tạo kỹ năng hoạt động “xã hội dân sự”; hướng dẫn phương pháp thu thập, cung cấp các thông tin sai lệch về tình hình trong nước để xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội và các diễn đàn quốc tế; hướng dẫn cách thức đối phó với công an khi bị phát hiện.

Bằng chứng về tổ chức phản động rõ ràng

Sau một thời gian theo dõi, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nắm được toàn bộ hoạt động của tổ chức phản động “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, đã phát hiện, thu giữ nhiều phương tiện, tài liệu thể hiện việc hoạt động phạm pháp của các đối tượng tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên –CHPC” .Một trong những người tham gia CHPC tích cực nhất trên địa bàn Đắk Lắk là Y Krếc Byă (1978, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn). Y Krếc là đối tượng Fulro, từng bị xử phạt 8 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Năm 2013, sau khi ra tù, Y Krếc lại tiếp tục tham gia hoạt động cơ sở ngầm Fulro và bị Công an đấu tranh xử lý, đưa ra kiểm điểm trước dân. Với vai trò là “Quản nhiệm điểm sinh hoạt buôn Knia 2”, sau khi được liên lạc, lôi kéo, Y Krếc đã tham gia CHPC và được A Ga giao cho làm thủ quỹ Ban điều hành tạm thời. Từ tháng 3-2020 cho đến khi bị phát hiện, Y Krếc đã lôi kéo 15 người, hầu hết là các tín đồ Tin lành sinh hoạt trong điểm nhóm tại gia của mình tham gia CHPC. 

Ngoài ra, còn có một số đối tượng khác, như: Y Nuen Ayun (1967, trú xã Ea Phê, H. Krông Pắc); Y Chới Bkrông (1972, trú xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột); Y Yuăn Byă (1966, trú xã Ea Bar, H. Buôn Đôn) cũng đã đứng ra làm “đầu trò” xúi giục, lôi kéo người tham gia, phát triển CHPC trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Để quảng bá cho CHPC, theo chỉ đạo của A Ga, các đối tượng đặt in 100 cuốn lịch Tết Nguyên đán 2021 mang biểu tượng của CHPC để phát cho tín đồ ở các điểm nhóm. 

Riêng Y Krếc đã tập hợp, gửi các “bản tường trình”, “báo cáo” xuyên tạc về tình hình tôn giáo, nhân quyền cho bọn phản động lưu vong phản ánh sai lệch cho các tổ chức quốc tế, gây sức ép, làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Để “nuôi dưỡng” cho hoạt động trong nước, các đối tượng phản động bên ngoài đã nhiều lần gửi tiền cho số cầm đầu, cốt cán trong nước để củng cố niềm tin hoạt động chống phá. Tuy nhiên, A Đảo, Y Krếc, Y Nuen đã trục lợi cá nhân, “ăn chặn” và thậm chí mâu thuẫn nhau về việc “chia tiền”. 

Từ những âm mưu, ý đồ hoạt động và những chứng cứ thu được đã chứng minh “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” là một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Mọi hoạt động liên quan đến tổ chức này đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Mới đây nhất, Nguyễn Công Chính, kẻ cầm đầu “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” ở Mỹ đã công khai tố có A Ga là kẻ lừa đảo, trục lợi,tự phong sắc phẩm, sẽ bị “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” ở Mỹ tước bỏ tư cách và lật tẩy.

Hiện nay, số cầm đầu tổ chức này sử dụng tài khoản facebook chuyên đưa tin xuyên tạc, bịa đặt tình hình tôn giáo, nhân quyền trong nước theo chỉ đạo của tên phản động Y Quynh trốn, chờ tỵ nạn ở Thái Lan. Những kẻ tham gia tổ chức này không tỉnh ngộ chắc chắn có ngày bị pháp luật xử lý.

Xem link 

(1) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=240576317924870&id=226501382665697&__cft__[0]=AZVrK0LcpFAuggVDnbvVvjMFO04HjPNEky8SnSjvs1NKUpKFMJb6mEnqiyKVTSBvHIOCrYPVaUd2WkPSdxPLUZ43woZeoidFyi-BkK-bfGx7HhdNQGYEEisqy-u3YaPFKDVicG_UVKoeDipgwhG9NTONZKN3CST3NAMezCs3EK_epw&__tn__=%2CO%2CP-R

(2) http://cadn.com.vn/news/75_249929_can-ngan-chan-loai-bo-to-chuc-phan-dong-nup-bong-ton-giao-hoi-thanh-tin-lanh-dang-christ-tay-nguyen-.aspx

 

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Cấn Thị Thêu: côn đồ đội lốt dân oan?

      

Việc Cấn Thị Thêu cùng con ruột Trịnh Bá Tư cùng nhận bản án 8 năm tù cho hành vi tuyên truyền chống Nhà nước đã và đang bị các trang tin phản động, thù địch với chính quyền bóp méo, xuyên tạc là “trả thù người yêu nước”, “trù dập người nông dân hiền lành đấu tranh cho quyền đất đai”, “người hùng đấu tranh cho zân oan”… Nhìn lại bản chất và hoạt động của Cấn Thị Thêu cho thấy, bà ta có phải phải là “zân oan” hay không? Có phải là “nhà đấu tranh cho quyền đất đai” hiền lành, chất phác như thứ truyền thông này đang cổ súy?

Thứ nhất, Cấn Thị Thêu là kẻ vi phạm pháp luật có hệ thống!

Nhìn lại trước khi bị bắt và khởi tố lần thứ ba này với tội danh tuyên truyền chống Nhà nước, Cấn Thị Thêu từng 2 tiền án: tiền án về hành vi chống người thi hành công năm 2014 khi cản trở giải tỏa mặt bằng, tấn công lực lượng chức năng và tiền án về hành vi gây rối trật tự công công năm 2016 khi có hành vi cầm đầu, lôi kéo, tổ chức người dân khiếu kiện đến gây rối tại các trụ sở chính quyền) và đến lần bị bắt thứ ba, khởi tố về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước (chứng cứ thu được lúc bị bắt là tàng trữ, lưu hành tài liệu tuyên truyền chống Nhà nước và hoạt động xuyên tạc, tuyên truyền chống Nhà nước liên quan đến vụ Đồng Tâm…) phản ánh quá trình chuyển đối bản chất hành vi, thay đổi cách thức chống đối đúng với bản chất của đối tượng. Việc vi phạm pháp luật của Cấn Thị Thêu mang tính hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật. Mặc dù đã được răn đe, xử lý nhiều lần nhưng đối tượng không hối cải, tiếp tục thách thức chính quyền và dư luận xã hội bằng những hành vi vi phạm pháp luật.

Với một người phụ nữ bình thường, việc bị các cơ quan bảo vệ pháp luật đưa ra xét xử sẽ trở thành nỗi ám ảnh, ngại ngùng. Nhưng với Cấn Thị Thêu, mỗi lần “gây chuyện” và bị cơ quan có thẩm quyền bắt giữ, xử lý hành chính hoặc đưa ra xét xử lại trở thành thứ “trang sức” để tỏ ra vênh vang, tự hào và tiếp tục vi phạm. Có lẽ vì sự trơ tráo đó mà Thêu đã “lọt mắt xanh” của các nhóm phản động ở hải ngoại và các “nhà dân chủ” ảo tưởng đến mù quáng ở trong nước. Chúng dựng Thêu lên làm “ngọn cờ” của “phong trào dân oan”. Nếu xem các trang mạng của các nhóm cực đoan sẽ nhận ra ngay Thêu thường có mặt ở vị trí dẫn đầu các nhóm người chuyên tụ tập, gây rối, phát ngôn và thực hiện các hành vi có tính kích động, quá khích nhưng lại mang các vỏ bọc “dân chủ, nhân quyền”, “vì môi trường”, “đồng hành cùng dân oan”...

Trước phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 5/5/2021 vừa qua, Cấn Thị Thêu gửi thư cho con gái với nội dung: “Tôi và gia đình hoàn toàn không có tội, những kẻ có tội chính là bè lũ quan chức cộng sản độc tài, tham nhũng. Đảng cộng sản độc tài tham nhũng chính là giặc nội xâm đang ngày đêm tàn phá quê hương Việt Nam.Tôi không hề sợ hãi trước sự đàn áp đê hèn của độc tài cộng sản, sự đàn áp chỉ khiến tôi quyết tâm hơn trên con đường đấu tranh đòi dân chủ của người dân phải được thực thi, nhân quyền của người dân phải được tôn trọng”. Dân mạng bình phẩm, người đàn bà này đúng là điếc không sợ súng, hai lần vào tù ra tội cũng không cảm hóa được bà ta. Với những việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có tính hệ thống mặc dù đã bị răn đe xử lý nhiều lần nhưng vẫn không thành khẩn hối cải, tiếp tục thách thức pháp luật bằng những lời lẽ kích động và tuyên chiến mang hàm ý “không đội trời chung”, “quyết tâm tiêu diệt” chế độ cực đoan đến vậy thì chắc chỉ có thể so sánh bà ta với những tổ chức Hồi giáo cực đoan kiểu IS

Thứ hai, Cấn Thị Thêu mang bản chất côn đồ của nông dân ít học!

Từ đầu năm 2008 đến nay, xuất phát từ việc đòi đền bù đất nông nghiệp như “giá thị trường”, Thêu cầm đầu một số nông dân phường Dương Nội thường mặc áo đồng phục in các nội dung phản đối chính sách của Nhà nước, nhiều lần đến các khu vực trụ sở các cơ quan của T.Ư và TP Hà Nội đưa đơn khiếu kiện về đất đai bất chấp nội dung khiếu kiện này đã hết thẩm quyền giải quyết; Thanh tra Chính phủ đã có kết luận bằng văn bản; UBND TP Hà Nội trả lời Thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt thụ lý giải quyết kiến nghị của Cấn Thị Thêu và số công dân phường Dương Nội. Khi bị cưỡng chế giải tỏa, Cấn Thị Thêu lôi kéo, cùng với một số hộ dân khiếu kiện Dương Nội không chấp nhận phương án đền bù, phản đối giải phóng mặt bằng bất chấp giải thích vận động từ cơ quan chức năng, có hành vi vi phạm pháp luật là tấn công cán bộ bằng bom xăng, bằng dựng lều trại cản trở, bằng việc cào cấu, tấn công bằng tay, dùng ngôn ngữ xúc phạm, chửi bới, đe dọa dùng vũ lực với cán bộ Nhà nước.

Sau khi ra tù, Cấn Thị Thêu không ra trình báo chính quyền theo quy định của pháp luật. Thêu tiếp tục cầm đầu, kích động tập trung gây mất ANTT trên địa bàn Hà Nội. Ngày 27/2, Thêu đã kêu gọi, kích động người dân khiếu kiện ở phường Dương Nội và nhóm người dân khiếu kiện ở các địa phương đang lưu trú tại Hà Nội tập trung tại trụ sở Ban tiếp công dân T.Ư (ở quận Hà Đông) căng băng rôn, khẩu hiệu, tuần hành gây mất ANTT. Do vậy, bà ta  liên tiếp bị xử phạt hành chính 4 lần bị nhưng không tỏ ra ăn năn, hối cải. Dịp bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, Cấn Thị Thêu đã cùng người nhà chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội (Facebook) những hình ảnh, nội dung nhằm kích động số công dân khiếu kiện ở phường Dương Nội tẩy chay bầu cử…Thêu chính thức được các tổ chức, cá nhân chống đối trong ngoài nước thổi lên thành “thủ lĩnh dân oan”, từ đây bà ta chuyên nhận tiền tài trợ từ thế lực chống phá Nhà nước để nuôi dưỡng, kích động người dân khiếu kiện khắp cả nước, tổ chức cho họ đi gây rối tại các trụ sở chính quyền, đi biểu tình, cản trở giao thông khắp Hà Nội, thực sự trở thành đội quân biểu tình chuyên nghiệp cho Việt tân và đám phản động. Quy mô hơn, bà ta quy tụ những thành phần khiếu kiện chây ì, kéo dài thành lập “Hội dân oan 3 miền” . Do vậy, việc bà ta bị khởi tố với tội danh gây rối TTCC cho hàng chục lần quậy phá, ghi hình, livestream trên mạng bôi nhọ, xuyên tạc tình hình trong nước, nói xấu các cơ quan chức năng, cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan chính quyền, cản trở giao thông là hoàn toàn thích đáng.

Lần bị bắt thứ ba, Cấn Thị Thêu lộ rõ kẻ khát máu man rợ! Bà ta kết nghĩa với băng nhóm Đồng Thuận, ca ngợi hành vi giết người của bố con Lê Đình Kình, tuyên chiến “hận thù” với toàn bộ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân viên làm trong hệ thống chính trị...

 Thứ ba, Cấn Thị Thêu bị tố cáo lợi dụng biểu tình kiếm tiền.

Theo lời tố cáo của sư cô Thích Nữ Đàm Thoa (là một người chuyên đóng vai dân oan đi gây rối cùng Cấn Thị Thêu): chỉ một, hai giờ đồng hồ đứng bên ngoài trụ sở Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội)-nơi luật sư Trần Vũ Hải bị triệu tập, cầm biểu ngữ đoàn dân oan Dương Nội do Cấn Thị Thêu cầm đầu đã nhận được 5 triệu đồng từ một mối tài trợ là Trịnh Du ở Mỹ, nhưng không hề chia chác phần tiền này cho đồng bọn. Cũng theo tố cáo của sư cô Đàm Thoa do Cấn Thị Thêu cầm đầu nên nhiều vụ sau khi nhận tiền từ một người tên Trịnh Du, Cấn Thị Thêu đã biển thủ toàn bộ mà không hề chia tiền cho một số zân oan trong nhóm.

Không phải tự dưng mà Cấn Thị Thêu trở thành chuyên gia đi “tổ chức” các cuộc biểu tình với cường độ thường xuyên, liên tục, nhất là khi có sự kiện chính trị - xã hội nào đó. Tổ chức những vụ việc này, bà ta nhận tiền từ băng đảng phản động “đặt hàng”, từ mấy đài truyền thông nước ngoài “cần nhân chứng” và “tư liệu” để viết bài xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam và từ nguồn quyên góp, ủng hộ công khai từ “mạnh thường quân” nước ngoài kiểu như quỹ của Trịnh Du. Dễ hiểu, phần công khai để chia lại thường chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong các nguồn tiền mẹ con Cấn Thị Thêu kiếm được.

Nhiều người đã thắc mắc không hiểu vì sao chỉ vì vật chất, tiền tài trợ mà bà ta lại bán rẻ người thân của mình (2 con ruột cùng vào tù)?. Nếu như nghe những nội dung livestream ngông cuồng, thách thức pháp luật, tô vẽ tinh thần “chống cộng” của bà ta, về độ hằn học sánh ngang với một số kẻ cờ vàng xứ Cali . Nếu như nhìn cách 2 người con đã vào tù, và cách hoạt động xuyên tạc, chống Nhà nước hiện nay của chồng bà ta và con gái bà ta thì thấy, trình độ nhận thức, cách chống phá vật chất đều y chang như nhau, tự nguyện để thế lực phản động dẫn dắt, trở thành cái loa chia sẻ, phát ngôn lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá cực đoan, hàm hồ nhất.

Dễ hiểu vì sao sau khi bị bắt, tài khoản facebook của Cấn Thị Thêu và hai con trai là Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương bị Facebook đóng tài khoản. Bởi chúng chứa đựng rặt toàn tin giả, tin kích động bạo lực, cổ súy lật đổ, chửi bới thô thiển.

Chỉ có thể đánh giá được rằng với bản chất côn đồ ngấm sâu vào xương tủy, vì bị lợi ích và ảo tưởng dẫn dắt, che mờ lý trí, biến bà ta thành con thiêu thân và dẫn dắt cả đàn con đi theo.

Nguyễn Biên Cương

 

 

Khôi hài, “tổng bí thư” Việt Tân đòi lại Việt Nam chống Trung theo Mỹ!

 

Ông “tổng bí thư” Việt tân Lý Thái Hùng vừa đăng bài dài “VIỆT NAM VÀ SỰ XUNG ĐỘT MỸ TRUNG” phân tích quan hệ tay ba Việt-Mỹ-Trung, phân tích tác động chính sách thương mại, ngoại giao, quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc đối với Việt Nam, phân tích lợi hại trong việc Việt Nam chọn Mỹ hay Trung để “nghiêng” về nước nào, rồi đưa ra đánh giá “quen thuộc”: “Theo Mỹ mất đảng, theo Tàu mất nước”, đòi Việt Nam phải từ bỏ chính sách “đu dây” ngoại giao, phải từ bỏ chính sách quốc phòng 3 không để theo Mỹ, phải kiện Trung Quốc ra tòa, phải ép chính phủ Việt Nam “chấm dứt thái độ thù địch với dân, đặc biệt là đối với những yêu nước đang bị chế độ trù dập trong lao tù, có như vậy mới kêu gọi được sự đóng góp của mọi người để xây dựng thế đoàn kết dân tộc hầu chống ngoại xâm và phục hưng đất nước”!Có thể nói, suốt mấy chục năm qua, Việt tân cũng như nhiều tổ chức, hội nhóm chống cộng khác, vẫn theo đuổi chính sách Việt Nam phải “thân Mỹ, thoát Trung”, phải đối đầu với Trung Quốc, chấp nhận đa nguyên đa đảng, …Ngôn ngữ, thái độ, tư duy, phân tích mỗi lần một khác theo tình hình, nhưng chung quy đều lèo lái về “mục tiêu” trên cả! Bản chất mục tiêu trên chẳng qua chỉ là vỏ bọc để kích động dân chúng chống lại chính sách, đường lối hiện nay của Đảng, Nhà nước bằng cách “lừa phỉnh”, “léo lái” ngôn từ mà thôi, chấp nhận họ là thành phần đối lập, lật đổ chế độ hiện hành, đưa Việt Nam tới “thiên đường tự do dân chủ như Mỹ” mà thôi!

Tuy nhiên, đọc bài viết dài nói trên, thấy rõ, ông “tổng bí thư” Việt tân cũng như lập luận lâu nay của phe cánh chống cộng ở Mỹ này vẫn tồn tại những mâu thuẫn mà họ chỉ có thể tránh né, lơ tịt đi và theo trường phái ngụy biện.

Thứ nhất, họ thừa biết cạnh tranh, đối đầu Mỹ-Trung để tranh nhau vị thế bá chủ là tất yếu, Việt Nam bị kẹt ở giữa không tránh khỏi ảnh hưởng là rõ ràng, nhưng họ vẫn phải tìm mọi cách phủ nhận “chính sách đu dây ngoại giao”, hợp tác cả Mỹ và Trung của Việt Nam hiện nay, khăng khăng đòi Việt Nam phải chọn 1 bên, đương nhiên phải là Mỹ, đồng nghĩa với việc đẩy dân tộc vào tình thế đối đầu với Trung Quốc, không khác gì buộc Việt Nam phải “đánh thuê” cho Mỹ thì họ mới thấy “đúng đắn”!

Thứ hai, họ thừa biết, cả Trung và Mỹ đều muốn bá chủ, đều tham và ác như nhau, mỗi kẻ một cách thức mà thôi, bản thân chế độ VNCH họ ủng hộ đã từng bị Mỹ bán rẻ, bán đứng qua Hải chiến Hoàng Sa, cũng như nhiều vụ việc khác. Thậm chí vị “tổng thống” họ tôn sùng là Ngô Đình Diệm và chế độ nhà Ngô bị Mỹ hất cẳng khi con bài hết tác dụng, họ cũng không dám hó hé, xét lại lịch sử, phàn nàn về việc này. Họ chỉ chăm chăm lên án tham vọng bành trướng, giấc mộng Trung Hoa mà tránh né nhắc đến tâm tư đế quốc, giấc mơ Mỹ!?

Thứ ba, họ thừa biết, chính sách ngoại giao, quốc phòng hiện nay của Việt Nam được đa số các nước ủng hộ, được Mỹ chấp nhận và Trung Quốc không hề phản đối, Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của cả 2 con mãnh hổ, được quốc tế đánh giá cao về tín nhiệm, được xem như biểu tượng hòa bình…Họ mỉa mai đó là “chính sách đu dây”, “chính sách cave”…nhưng chính họ từng ca ngợi nước trung lập như Thái Lan, nhưng không chấp nhận Việt Nam quyết đứng “trung lập”…

Chừng nào họ chưa giải được 3 vấn đề trên thì chừng đó, việc lợi dụng cán cân Mỹ-Trung để lòe bịp dân chúng theo họ, chống Đảng còn lố bịch và phơi bày dã tâm đen tối nhưng thiển cận của họ.

Nguyễn Biên Cương

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

Cây bút của fanpage Việt Tân là người không đọc báo?

 


Trước đợt dịch COVID-19 ở Việt Nam bùng phát mạnh gần đây trong bối cảnh cuộc chiến vaccine xin sôi động hơn hết trên cả thế giới và Việt Nam bị truyền thông nước ngoài bình phẩm là chậm trễ trong việc “giành giật” vaccine, các nhóm chống Cộng, tiêu biểu là đảng Việt Tân, đã liên tục khai thác các chủ đề này để tuyên truyền chống nhà nước. Họ tìm mọi cách để phá hoại niềm tin mà người dân đã dành cho chính phủ trong gần một năm rưỡi phòng dịch hiệu quả. Để làm việc này, họ tìm mọi cớ có thể để công kích các nỗ lực phòng dịch hiện tại, dù cái cớ đó có hợp lý hay không. Chẳng hạn, trong một bài viết mới đăng trên fanpage Việt Tân hôm 28/06, cây bút Phạm Ngọc Thắng đã mạnh miệng đả kích rằng các biện pháp và Việt Nam từng áp dụng – như truy dấu nguồn lây, cách ly ổ dịch, ngăn dân tắm biển… đều là “phản khoa học”, “duy ý chí”, và đã “thất bại toàn diện”:Nhưng dù mạnh miệng như trên, Phạm Ngọc Thắng đã không trích dẫn bất cứ nghiên cứu khoa học nào để đề xuất một cách phòng dịch hợp lý, hoặc để bác bỏ cách phòng dịch của Việt Nam. Khả năng Thắng thật sự có hiểu biết khoa học là khá thấp. Nhưng gác việc này lại, liệu các biện pháp mà Việt Nam đang áp dụng có thật sự “phản khoa học” như Thắng nói không?

Trong khi Thắng đả kích biện pháp xét nghiệm đại trà, thực ra biện pháp này đã được áp dụng tại nhiều nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức. Chẳng hạn Đức quyết định xét nghiệm đại trà khoảng 4,5 triệu người/tuần từ cuối tháng 04/2020. Từ tháng 02/2021, Anh cũng tăng cường xét nghiệm đại trà tại các vùng có dịch, sau khi nước này xuất hiện biến thể virus từ Nam Phi. Nhìn Phạm Ngọc Thắng viết rằng xét nghiệm đại trà chỉ được áp dụng trong nghiên cứu khoa học, chứ không được áp dụng trong công tác phòng dịch, ta không thể không ngờ rằng Thắng không đọc báo.

Trong khi Thắng đả kích việc cách ly các vùng dịch, thì từ cuối tháng 03/2020, Thống đốc bang New York (Mỹ) đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ doanh nghiệp, yêu cầu người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và tuân thủ biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội

Và trong khi Thắng coi việc “ngăn dân tắm biển” là “phản khoa học”, thì Tây Ban Nha cũng ra lệnh đóng cửa các bãi biển hồi tháng 03/2020.

Như vậy, hệ thống truyền thông của đảng Việt Tân đã xuống cấp đến nỗi dể một kẻ không đọc báo viết bài. Từ nay, nó chỉ có thể thu hút cho Việt Tân hạng người ngu dốt hoặc dối trá tư lợi, vốn là những người duy nhất không băn khoăn khi đọc những bài viết của nó.

Nguyễn Biên Cương

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Khôi hài chiêu trò của Việt Tân và zân chủ khi công kích vắc-xin Trung Quốc


Trên các trang mạng xã hội của Việt tân và tay chân của họ những ngày qua tràn ngập các bài viết với cường độ lớn đả kích việc Việt Nam nhận viện trợ 500 ngàn liệu vắc xin từ Chính phủ Trung Quốc. Lập luận mang tính phỉ báng nhằm vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước kiểu như vắc xin này nên ưu tiên tiêm cho quan chức của Đảng, Nhà nước, an toàn rồi mới tiêm cho dân; họ so sánh chất lượng hàng TQ giá rẻ với chất lượng vắc-xin TQ để kích động dân tẩy chay số vắc-xin này;  họ dựng thuyết âm mưu tung tin TQ sẽ cài vắc xin gây bệnh vào số vắc xin này để gây hại dân chúng Việt Nam; họ khai thác các bài báo đưa thông tin về việc vắc xin của TQ đã được WHO cấp phép và tình hình sử dụng vắc xin TQ hơn 70 nước trên thế giới để vu cáo ngành tuyên giáo đang PR, quảng cáo, lòe bịp dân chúng tiêm vắc – xin TQ…


Có thể nói việc lợi dụng lô vắc xin TQ để xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vào công tác phòng chống dịch bệnh, kích động tẩy chay vắc xin của Việt tân và đồng bọn rất khôi hài và lố bịch, bởi thực tế:

- Vắc xin TQ nằm trong số hàng hiếm, ít ỏi dòng vắc-xin trên thế giới đã được cơ quan chức năng phê duyệt, trong khi vắc xin là vấn đề cốt tử chống dịch bệnh hiện nay, việc tẩy chay vắc xin này  không khác gì khuynh hướng cực đoan “phàm cái gì của TQ đều xấu, độc”, trong khi hơn 70 quốc gia đã đăng kí mua Vacxin Sinopharm của TQ. Trong đó Hunggary là nước mua và tiêm cho người dân Vacxin này.

Đúng như dân mạng Việt bình phẩm phơi bày cách tuyên truyền ấu trĩ của họ:

“Trận đấu giữa Pháp và Hunggary vừa kết thúc. Điều gì ấn tượng nhất với chúng ta, không ít người sẽ nói: đó là một không khí bóng đá cuồng nhiệt với 68.000 nghìn chỗ ngồi không một khoảng trống. Điều mà ngay cả Anh, Mỹ - những nước đang tạo ra hàng tỷ liều vacxin cung cấp cho khắp thế giới không làm được. Sân Pukas Arena là sân vận động duy nhất ở Châu Âu cho phép 100% khán giả vào sân và thực tế trận đấu tối nay, đã hoạt động hết công suất, 68.000 ghế ngồi đã được lấp đầy.

Vì sao Hungary làm được điều này. Vì họ đã tiêm từ 1 mũi vaxcin trở lên cho 70% dân số và khoảng 40% người dân được tiêm đầy đủ 2 mũi. Vacxin này được tiêm nhiều nhất? Không phải là AstraZeneca, Pfizer,… Mà vaccine được sử dụng nhiều nhất ở Hungary là vaccine có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đó là Vaccine Sinopharm (mã BIBP). Và hiệu quả của vacxin Sinopharm thế nào, thì mọi người đã nhìn thấy rõ.

Trung Quốc đã tiêm vacxin cho 1 tỷ người dân, và hầu hết do họ tự làm ra. Vacxin Trung Quốc đã được WHO công nhận, với 79% hiệu quả sử dụng, cao hơn cả vacxin AstraZeneca, Pfizer.

Trong khi mấy anh dân chủ, nhà báo tuột xích, thậm chí là vài anh đảng viên về hưu,… ra rả tuyên truyền về mối lo sợ với vacxin Trung Quốc, thì những minh chứng trên cho thấy sự hiệu quả của vacxin Trung Quốc. Thế nên, đừng mạnh miệng chỉ trích chính quyền vì tiếp nhận nguồn viện trợ hay đặt mua vacxin từ Trung Quốc. Thay vì đó, hãy ngậm miệng để chính phủ dập dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường như mong đợi của cả đất nước.”

- Đối tượng được “ưu tiên” tiêm số vắc-xin TQ này đã được báo chí, ngành y tế xác định rõ ràng là công dân TQ đang ở VN, người dân có nhu cầu đến TQ học, làm việc và cư dân biên giới giám với TQ”. Đây là đòi hỏi khách quan khi TQ chỉ chấp nhận người nước ngoài đến TQ tiêm 2 mũi vắc xin TQ được ưu tiên nhập cảnh, không phải chịu cách ly. Thực tiễn giao thương giữa VN và TQ thì e rằng 500 ngàn liều này chỉ như “muối bỏ bể”, chưa chắc đám fan cuồng của Việt tân có cơ hội được tiêm trong số 500 ngàn liều này đâu mà điên cuồng đả kích?

- Còn trò hề tung thuyết âm mưu, kích động tẩy chay TQ, chống phá quan hệ Việt Trung chỉ vì chính phủ Việt Nam nhận tài trợ này càng cho thấy sự thiển cận, tăm tối về tư duy, nhận thức của Việt tân và đồng đảng. TQ đang thực hiện chính sách ngoại giao vắc-xin để tăng cường ảnh hưởng của họ khắp thế giới, đè ép các nước Mỹ, Phương Tây thua cuộc trong cuộc chiến này.

Thực tế thời gian qua Việt tân đẩy mạnh truyền thông theo hướng tẩy chay vắc xin và kích động người dân Việt Nam không dùng vắc-xin trước nguy cơ nhiều người dân Mỹ, Âu và một số ít dân Việt bị sốc phản vệ do tiêm vắc-xin từ phương Tây trong khi họ chưa đào bới được nhiều ca sốc phản vệ tương tự do tiếm vắc-xin TQ!?!

Thực tế thời gian qua, Việt tân và đồng bọn đẩy mạnh truyền thông đả kích Việt Nam chậm trong cuộc đua tiêm chủng so với ngay cả các nước chậm phát triển hơn Việt nhưu Cam, Lào, trong khi thực tế những nước này đều được TQ ưu tiên tài trợ vắc xin và 90% dùng vắc xin TQ, chưa kể họ thuận lợi hơn VN ở số lượng dân ít ỏi!?!

Rất nhiều chiêu trò truyền thông chống phà công tác phòng dịch phơi bày chỉ số IQ thấp đến tệ hại của Việt tân và đồng bọn này. Với trình độ “chống cộng” kiểu này bào sao Việt tân luôn trở thành “ví dụ”, “hình mẫu” mà báo chí và dân mạng Việt Nam đem ra trưng trổ mỗi khi họ cần cảnh báo dư luận, nhắc nhở nhau về đám phản động “cái gì cũng chống”.

Nguyễn Biên Cương

Vì sao Việt Tân đẩy mạnh khai thác dịch COVID-19 để tuyên truyền chống phá gần đây?

 

Ngay từ khi Việt Nam xuất hiện dịch bệnh CoVid-19 đến nay, tổ chức Việt Tân luôn nằm trong số hội nhóm hàng ngày khai thác các diễn biến liên quan đến dịch COVID-19 để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.  Bất cứ chính sách phòng chống dịch bệnh nào được triển khai, bất cứ kết quả nào được quốc tế và người dân ghi nhận, bất cứ hành xử nào, nỗ lực chống dịch nào của nhân viên, công chức, lực lượng vũ trang hay bất cứ dư luận bất an nào...đều dễ dàng thấy các trang tin trên mạng xã hội của Việt tân và số thành viên, thân hữu của tổ chức triệt để khai thác xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng, chống phá. Có thể thấy lượng tin, bài, stt trên các trang của Việt tân đều xoay quanh chuyện COVID-19. 
Thời gian gần đây, trước làn sóng dịch bệnh cao trào khắp gần 40 tỉnh, thành phố trước biển chúng virus mới có nguồn gốc từ Ấn Độ, càng thấy Việt tân công kích tất cả những gì có thể trong chủ đề này: công kích Việt Nam mua vaccine của Trung Quốc, công kích Việt Nam tiêm vaccine chậm so với nước ngoài, công kích Việt Nam mua vaccine bằng tiền quyên góp của dân… Và hướng tuyên truyền này không chỉ được thực hiện bằng các kênh chính thức của Việt Tân, nhiều đảng viên hoặc thân hữu của Việt Tân, như Nguyễn Văn Đài, cũng đang nói cùng một giọng. Họ tạo thành một dàn hợp xướng bát nháo, trong đó ai cũng công kích các biện pháp phòng dịch của chính phủ, nhưng không ai đưa ra được giải pháp có tính khả thi hay mang tính xây dựng.

Vì sao Việt Tân lại tập trung khai thác chủ đề COVID-19 đến vậy? Có ít nhất 2 lý do để họ làm điều đó.

Thứ nhất, họ muốn xóa bỏ sự tin cậy mà chính phủ Việt Nam đã giành được từ người dân và quốc tế sau những nỗ lực phòng dịch thành công thời gian qua. Họ cần làm điều này, vì suốt thời gian đó, thành công của Việt Nam và thất bại của các nước phương Tây đã khiến lời kêu gọi phò Tây chống Cộng của họ trở nên lạc lõng, ngớ ngẩn trong mắt xã hội. Gần đây, họ có cơ hội làm điều này, khi Việt Nam đang là nước châu Á có tỉ lệ người đã tiêm phòng thấp nhất, và các biện pháp phòng dịch như giãn cách xã hội, đóng cửa hàng quán… đã ảnh hưởng đáng kể đến kế sinh nhai của một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam. Đây là một cơ hội mà Việt Tân đã đợi từ lâu, và họ không muốn bỏ lỡ nó.

Thứ hai, từ  nhiều năm nay, Việt Tân đã luôn quan niệm rằng các cuộc khủng hoảng là cơ hội tốt nhất để họ phát động biểu tình, bạo động nhằm lật đổ chế độ. Đây chính là lý do khiến Việt Tân luôn thúc giục chính phủ Việt Nam về phe Mỹ để chống Trung Quốc, bất kể lựa chọn này có thể gây ra chiến tranh, và cũng là lý do khiến Nguyễn Văn Đài từng kêu gọi người dân gom hàng, rút tiền khỏi ngân hàng, đổi tiền Việt lấy ngoại tệ… khi dịch COVID-19 mới bùng phát. Việt Tân nhìn nhận rằng vì nhiều người dân đang chịu thiệt hại kinh tế vì dịch COVID-19, xã hội Việt Nam đang đối mặt với một tình huống khủng hoảng, và đây là cơ hội để họ thổi phồng rồi khai thác khối bất mãn xã hội nhằm dựng lại các phong trào biểu tình đã bị gián đoạn suốt 2 năm rưỡi trở lại đây. Khi đưa ra dự tính này, dường như họ không hề quan tâm đến một thực tế rằng các mâu thuẫn xã hội mà họ thổi phồng có thể đẩy Việt Nam lún sâu hơn vào khủng hoảng và dịch bệnh, trong khi sự bình tĩnh hiện tại là lối thoát duy nhất mà đất nước có thể có.

Và dù các đảng viên Việt Tân đang viết rất nhiều về dịch COVID-19, dường như họ không đưa ra được giải pháp khả thi nào, ngoài lời thúc giục bỏ giãn cách xã hội và xin vaccine của phương Tây hay cắt đứt giao thương với Trung Quốc. Việt Tân không quan tâm đến sự an toàn của người dân, họ chỉ muốn Việt Nam lệ thuộc vào phương Tây hoặc vào giải pháp chính trị gây đổ vỡ của họ.

Nguyễn Biên Cương