Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Dậy Mà Đi

Bài hát ra đời trong hoàn cảnh nhằm hưởng ứng phong trào "hát cho đồng bào tôi nghe" do MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM lãnh đạo.
Là bài nhạc đã gây thổn thức và làm rung động biết bao con tim của người yêu nước thời bấy giờ. Bài hát là nguồn cảm hứng cũng như là lời kêu gọi lớp lớp con người đứng lên đấu tranh chống đế quốc xâm lược, bọn ngụy quyền tay sai.

Đất nước Việt Nam mãi là của người Việt Nam, tinh thần tự tôn tự hào dân tộc của người Việt Nam không bao giờ cho phép mình chịu sự nô lệ cho một quốc gia ngoại bang nào !
Cùng nghe ca khúc này nhé:

1 nhận xét: