Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Hội Anh Em Dân Chủ có "dân chủ" không?

Hôm nay, ngày 5 tháng 4 năm 2018, phiên xử 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) đang diễn ra ở Hà Nội. Khoảng hai tuần trước phiên xử, đảng khủng bố Việt Tân, tức thế lực tài trợ cho HAEDC, đã phát động một chiến dịch truyền thông nhằm bào chữa cho họ. Những người tham gia chiến dịch này sẽ chụp ảnh với một biểu ngữ gắn dòng chữ “Dân chủ không phải là tội”, rồi post lên Facebook, kèm theo hastag #HAEDC. Thông tin về chiến dịch truyền thông này được mô tả chi tiết trong hai bài viết sau:


「Dân chủ không phải là tội」的圖片搜尋結果
HOàng Tứ Duy, phát ngôn viên Việt Tân

Theo tôi, trong chiến dịch truyền thông này, những người tổ chức đã nói ít nhất một điều sai sự thật. Từ góc nhìn của tôi, dù HAEDC nhân danh “dân chủ” để hoạt động, thì họ lại có mức độ dân chủ rất thấp.

Trước tiên, phải thừa nhận rằng HAEDC có quy mô, tổ chức bài bản hơn hầu hết các tổ chức chống Cộng khác của người Việt Nam, cả trong lẫn ngoài nước. Về cơ cấu tổ chức, họ có các ban bệ rõ ràng để đảm nhận các công việc cụ thể, và có các kỳ bầu cử “dân chủ” để chọn ban lãnh đạo hội. Nhờ đó, HAEDC đã được ông Nguyễn Quang A khen là “một hội có tổ chức chặt chẽ, của một tổ chức chính trị rất là cổ điển”. Cũng nhờ đó, mà khi ông Phạm Văn Trội tham nhũng tiền quỹ của HAEDC để tư lợi cá nhân, ông đã không thể tái đắc cử vào các vị trí lãnh đạo hội (2). Về điểm này, HAEDC tiến bộ hơn hẳn hai tổ chức chống Cộng lớn ở hải ngoại, là Việt Tân và Tập hợp Dân chủ Đa nguyên. Gia tộc Hoàng Cơ vẫn nắm quyền lãnh đạo Việt Tân suốt hàng chục năm nay, bởi họ có tiền, trong khi ông Nguyễn Gia Kiểng vẫn làm thái thượng hoàng của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, vì ông đã được các đảng viên phong thánh.

Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức không đủ để mang đến cho HAEDC một tính dân chủ. Để có tính dân chủ, trước tiên một tổ chức phải độc lập, không bị bên ngoài chi phối. Trong khi đó, theo hai bài viết trên, thì HAEDC bị bà Hà Đông Xuyến, một đảng viên cao cấp của đảng khủng bố Việt Tân, chi phối hoàn toàn. Cùng lúc đó, mỗi thành viên của HAEDC cũng không hề độc lập về mặt tài chính. Thay vì tự kiếm sống, họ dựa dẫm vào tiền tài trợ của các tổ chức nước ngoài, trong đó có đảng Việt Tân. Hai bài dưới đây cho thấy lượng tiền tài trợ mà các thành viên HAEDC đã nhận là rất lớn, và không hề tương xứng với phần việc mà họ làm được:


Như vậy, các thành viên của HAEDC đã chọn làm nô lệ của tiền tài trợ nước ngoài. Đó là lý do tính dân chủ trong tổ chức của họ còn rất hạn chế. Cụ thể, dù muốn hay không muốn, các thành viên HAEDC cũng không dám bỏ phiếu gạt bà Hà Đông Xuyến và các đảng viên Việt Tân khác ra khỏi ban lãnh đạo hội này. Nếu họ làm thế, đảng Việt Tân sẽ cắt tiền tài trợ và ô dù phương Tây, khiến các thành viên HAEDC trở lại thành những người thất nghiệp vô danh, sống bên lề xã hội, thay vì được truyền thông phương Tây tôn làm những anh hùng đấu tranh để thay đổi thế giới.

Nếu HAEDC không thật sự dân chủ, thì họ không nên nhân danh dân chủ để hoạt động nữa. Nếu đổi tên thành “Hội Anh em Chống Cộng” hoặc “Hội Anh em Lật đổ”, họ sẽ phản ánh đúng bản chất của hội hơn. Vì dù đa số thành viên HAEDC hiểu biết rất mù mờ về dân chủ, và nền dân chủ giả của hội này bị đồng tiền chi phối, HAEDC thật sự hoạt động để lật đổ chế độ. Chính ông Nguyễn Quang A, một người thân thiết với HAEDC, cũng đã thừa nhận điều này trong bài viết ở mục chú thích (1) bên dưới.

Chú thích:


2 nhận xét: