Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Sự thật về Đồng Tâm hay sự thật về những kẻ thao túng dư luận?Vụ Đồng Tâm chính quyền đã giải quyết rõ ràng, tuy nhiên cũng như một số
người dân Đồng tâm đang tìm cách chạy tội, đám mang danh "đấu tranh dân
chủ" nỗ lực tìm cách đào bới, gắn nó với vụ việc có tính chính trị để
có cớ xuyên tạc, thổi phồng

1 nhận xét: