Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Vơm lại bốc phét về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!Một cây bút chuyên tấn công, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước của Dân làm
báo (trang tin chuyên đăng bài xuyên tạc về chính quyền của chủ bút
người Việt tân) lại đưa ra lập luận khôi hài, nói lấy được hòng bôi nhọ
ông Tổng Bí thư và chính sách cán bộ của Đảng

1 nhận xét: