Thứ Hai, 5 tháng 12, 2022

Luật Khoa Tạp chí: Việt Nam dán nhãn kích động “ly khai, tự trị” cho tà đạo Bà Cô Dợ?

 


Trong cái gọi là bản tin Tôn giáo tháng 12/2022, tờ Luật Khoa Tạp chí vu cáo rằng “Chính quyền trấn áp các tôn giáo mới”, trong đó mô tả thông tin Tỉnh Sơn La: Huyện Sốp Cộp “vận động” người dân không theo đạo Bà Cô Dợ”, cho rằng “đạo Bà Cô Dợ là một trong các tôn giáo mới bị chính quyền Việt Nam ngăn cấm quyết liệt”, “lý do chính quyền đưa ra nhằm trấn áp các tôn giáo mới là gắn cho các tôn giáo này các vấn đề chính trị như kêu gọi thành lập nhà nước tự trị, tập hợp người dân chống đối chính quyền”. Bản chất vụ việc này như thế nào?Âm mưu biến tôn giáo thành “ngòi nổ” gây mất ổn định chính trị – xã hội hoặc thông qua vỏ bọc tôn giáo để tuyên truyền luận điệu xuyên tạc kích động, phá hoại tư tưởng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc là hiện tượng hoàn toàn có thực, không phải là sự thổi phồng, bịa đặt.

Chiêu bài tôn giáo mà các tổ chức, cá nhân thù địch, thiếu thiện chí với Việt Nam thường sử dụng nhằm kích động xu hướng chia rẽ, ly khai, từ đó phát triển thành các cuộc tuần hành, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, tạo sự bất ổn định về chính trị – xã hội, ảnh hưởng không nhỏ sự phát triển toàn diện của xã hội. Đây cũng là cái cớ để họ công khai can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đáng chú ý, trong giai đoạn hiện nay, ngoài những hoạt động chống phá mang tính quy luật thì một trong những thủ đoạn mà số đối tượng chống đối cực đoan ở trong và ngoài nước thường tiến hành là tìm mọi cách lợi dụng vấn đề tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số nhằm kích động tư tưởng ly khai, tự trị tại các địa bàn chiến lược về an ninh, quốc phòng.

Thực tế cho thấy, tại các khu vực trọng yếu của đất nước như miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các thế lực chống phá cực đoan ở trong và ngoài nước đã lợi dụng vấn đề dân tộc gắn với vấn đề tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, xúi giục người dân di cư tự do, biểu tình, bạo loạn gây mất ổn định chính trị nhằm tạo cớ can thiệp, phá hoại độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Nổi lên thời gian qua là các vụ việc trọng điểm xảy ra trên địa bàn Tây Bắc, trong đó tập trung ở các tỉnh như Điện Biên, Lai Châu… Dưới sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối trong nước ráo riết thực hiện mưu đồ lập ra tôn giáo riêng ở đồng bào dân tộc như lập ra “đạo Vàng Chứ” để qua đó lôi kéo, tập hợp lực lượng thành lập cái gọi là “Vương quốc Mông tự trị”. Ở một số địa phương, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc, các phần tử xấu còn lợi dụng các hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo như Giê Sùa, Bà Cô Dợ, Hội thánh Đức Chúa trời, Sề Chu Hà Ly Cha và một số hiện tượng tôn giáo liên quan đến tục lễ thờ cúng các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng để tiến hành các hoạt động gây rối an ninh, trật tự. Thực tế, Giê Sùa, Bà Cô Dợ đều là tà đạo lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tập hợp phát triển lực lượng lập “Nhà nước Mông”.

Thời gian qua, các đối tượng triệt để sử dụng phương thức, thủ đoạn thông qua điện thoại, mạng xã hội, các phần mềm trực tuyến để chỉ đạo số đối tượng cốt cán ở trong nước tích cực tuyên truyền, lôi kéo người Mông tại Việt Nam tham gia tà đạo nhằm kích động lập “Nhà nước Mông” với các luận điệu như: Đức Chúa trời Giê Hô Va đã chia đất cho người Mông nhưng người Mông không đoàn kết, nên đất đai đã bị các nước khác xâm chiếm; người Mông không có lãnh thổ, nhà nước riêng, suốt đời đi làm thuê cho các dân tộc khác…

Nhưng thông tin nói trên về tà đạo Bà Cô Dợ đã được báo chí truyền thông thỏa đáng,công khai, chi tiết, có cả nhân chứng chứng kiến, không hiểu Tập khoa tạp chí vẫn cố đâm ăn xơi, nói không thành có để xuyên tạc, hạ thấp vai trò của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét