Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

Không thể dựa vào phần tử cực đoan đội lốt tôn giáo để phán xét tự do tôn giáo của Việt Nam

 


Các báo cáo của USCIRF và các tổ chức, cá nhân chống phá Việt Nam lâu nay chủ yếu dựa vào một số phần tử cực đoan lợi dụng tôn giáo hoạt động chống Nhà nước Việt Nam, bị tòa án phạt tù, lấy đó là những “tù nhân lương tâm” (?!) để quy kết Việt Nam vi phạm nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo.

Trước đây thì họ khai thác các đối tượng như: Nguyễn Bắc Truyển (nhóm Phật giáo Hòa Hảo truyền thống, bị tuyên phạt 11 năm); Y Yich (bị kết án 12 năm) - người dân tộc thiểu số theo nhóm Tin lành cực đoan ở Tây Nguyên; Phan Văn Thu (án tù chung thân) - người sáng lập nhóm Ân đàn Đại đạo (Phú Yên),...để vu cáo, xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Báo cáo mới đây nhất thì họ lợi dụng việc tòa án tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt 15 tín đồ người Mông theo tà đạo Dương Văn Minh (tháng 5/2022) hay vụ việc tại Tịnh Thất Bồng Lai (tháng 7/2022) hay việc xử lý “Y Wô Niê, người dân tộc Ê Đê theo Thiên chúa giáo, bốn năm tù giam vì tội “lạm dụng các quyền tự do dân chủ”… Đó đều là những phần tử lợi dụng tôn giáo chống Nhà nước Việt Nam hoặc vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội nên bị phạt tù theo quy định của Bộ luật Hình sự, chứ không phải các “tù nhân lương tâm”, như USCIRF gán cho.

Cách thức “bảo vệ tự do tôn giáo” kiểu này không khỏi khiến chúng ta nhận ra rằng, thực chất là họ đã và đang lợi dụng vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá các nhà nước không thân thiện với họ, trong đó có Việt Nam. Mục đích của họ không có gì khác là nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Một số phần tử cơ hội chính trị ở trong nước đã ngay lập tức lợi dụng lòng tin của nhân dân để thực hiện các động cơ chính trị đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, kích động quần chúng chống phá, gây rối an ninh trật tự, tạo các “điểm nóng” về chính trị, v.v. Song sự thật vẫn là sự thật, dù họ có phớt lờ hoặc cố tình không nhận thấy thì sự phát triển và những thành tựu về tôn giáo ở Việt Nam tự nó đã làm bẽ mặt những kẻ lâu nay vẫn rắp tâm chống phá.

Việt Nam là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo cùng tồn tại lâu đời trong lịch sử dân tộc. Mặc dù đức tín, giáo lý và sự thời phụng của đồng bào theo các tôn giáo khác nhau nhưng đều có điểm tương đồng ở tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa, luôn đồng hành cùng dân tộc cả trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Chính vì thế, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam, luôn được tôn trọng,bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào các dân tộc. Tuyệt nhiên không một tôn giáo nào hoạt động đúng pháp luật mà bị chính quyền ngăn cấm. Chức sắc, tín đồ các tôn giáo luôn gắn bó với quốc gia, dân tộc theo phương châm “Đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, thực hiện “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “nước vinh đạo sáng”, vừa làm tròn bổn phận của tín đồ đối với tôn giáo, vừa hăng hái lao động sản xuất kinh doanh, góp phần cùng toàn dân đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn sinh động đó đã, đang được khẳng định qua những thành tựu đã đạt và được nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao, phủ nhận những luận điệu xuyên tạc vô lối với ý đồ đen tối nêu trên 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét