Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

Tự do tôn giáo ở Việt Nam – Thành quả không thể phủ nhận

 


Vừa qua Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố sách trắng “ Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”. Nội dung của cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản về Tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; về những thành tựu cũng như những thách thức trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về đối với tín ngưỡng và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thế nhưng, các lực lượng chống đối, thiếu thiện chí với Việt Nam từ trước tới nay thường xuyên câu kết, móc nối với các phần tử cực đoan nhằm mục đích chính trị hóa và quốc tế hóa vấn đề tôn giáo khi họ lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, bóp méo vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Chính vì vậy, ngay sau khi các cơ quan chức năng công bố sách trắng về tôn giáo thì một số phương tiện truyền thông, như RFA, RFI, VOA… cùng nhiều phương tiện của một số tổ chức, cá nhân của các lực lượng chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam đã liên tục có những bình luận sai trái, những tin, bài viết xuyên tạc về cuốn sách trắng này! Vậy họ tập trung xuyên tạc những vấn đề gì?

Họ đưa ra những luận điệu hết sức sai trái khi cho rằng, việc đưa ra cuốn sách trắng về tôn giáo ở Việt Nam để công bố thực ra chỉ là “ bức bình phong” nhằm che đậy những vi phạm về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Họ lập luận rằng, việc vi phạm đó đã khiến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa trở lại Việt Nam vào danh sách các nước theo dõi đặc biệt về tôn giáo. Đáng chú ý là những luận điệu sai trái này hoàn toàn dựa vào số đối tượng cực đoan, chống đối dai dẳng trong các tôn giáo, như: Lê Quang Hiển, Đinh Hữu Thoại, Thích Văn Phước… Các đối tượng trên đều tham gia cái gọi là “ Hội đồng Liên tôn Việt Nam”- một tổ chức tôn giáo bất hợp pháp tại Việt Nam!

 Có một nét chung là các đối tượng phát ngôn trên đều là những phần tử chống đối , có tư tưởng bất mãn và ly khai khỏi các tôn giáo được Nhà nước công nhận và liên kết với nhau thành lập một tổ chức bất hợp pháp để thực hiện ý đồ chống phá của mình. Họ câu kết với các tổ chức phản động ở nước ngoài để tán phát các tài liệu phản động và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tập hợp lực lượng chống đối, gây rối, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội nói chung, sinh hoạt –  hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào có đạo nói riêng. Chính họ đã và đang phá hoại sự bình an, hạnh phúc của nhân dân và tác động xấu đến truyền thống văn hóa dân tộc, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, những ý kiến mà họ cung cấp cho các trang báo điện tử của RFA, RFI, VOA đều mang tính thù địch với Việt Nam. Những ý kiến kiểu này không khách quan, không có tinh thần xây dựng nhưng rất tiếc các các đài trên lại sử dụng cho thấy không có tính thuyết phục và không tôn trọng sự thật về tự do tôn giáo ở Việt Nam đang diễn ra hằng ngày.

 Cần nhấn mạnh rằng, các hoạt động tôn giáo lớn đã trở thành những Lễ hội của mọi người Việt Nam. Ví dụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ba lần tổ chức rất thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc VESAK. Ngày Lễ Giáng sinh của người Công giáo hằng năm đã trở thành Lễ hội thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ ở Việt Nam. Nghị quyết số 25 – NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “ Công tác tôn giáo trong tình hình mới” và Chỉ thị số 18-CT/TƯ của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo đã và đang đi vào cuộc sống. Do vậy, những luận điệu phủ nhận về sách trắng Tôn giáo ở Việt Nam là không thể đạt được mục đích đen tối của họ!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét