Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Tuyên bố bảo vệ Biển Đông hay kích động chống chính quyền của nhóm "Lão mà chưa an"?Mượn cớ xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Bãi Tư Chính, nhóm Lão Mà Chưa An do Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khắc Mai... khởi xướng đưa ra tuyên bố có tên: “TUYÊN BỐ VỀ BIỂN ĐÔNG”. Bản tuyên bố này  bề ngoài là để khẳng định lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ biển đảo, nhưng ẩn đằng sau bản tuyên bố lại có những động lực khác. 
 ã€Œnhóm Lão Mà ChÆ°a An」的圖片搜尋結果
Bản tuyên bố ngoài việc kêu gọi lòng yêu nước và tường thuật ngắn về tình hình xung đột ở bãi Tư Chính, còn liên tục đưa ra những yêu sách đối với chính quyền, với giọng "kẻ cả" và ngầm buộc tội chính quyền hèn yếu, không dám đương đầu với Trung Quốc. Các yêu sách ấy ban đầu thì giả nhân giả nghĩa, nhưng bên trong lại chứa động cơ riêng. 


Điều 1 của yêu sách viết "Tăng cường nội lực của đất nước làm chỗ dựa cho an ninh quốc phòng, thực hiện kế sách giữ nước của Đức Thánh Trần Hưng Đạo: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”. Làm tất cả những gì có lợi cho mối đoàn kết dân tộc trong và ngoài nước; thực thi các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết và những điều được qui định trong Hiến pháp Việt Nam.  Trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, sửa các luật phản dân chủ như: luật đất đai, luật báo chí, luật an ninh mạng, ban hành luật lập hội, luật biểu tình... Tiến tới một Nhà nước Việt Nam có thể chế dân chủ pháp quyền phổ quát. Nâng cao sức chiến đấu và lòng trung thành bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân của Quân đội, đặc biệt là Hải quân, Cảnh sát biển."

Từ trước đến nay, chính sách phát triển kinh tế của nhà nước vẫn là tăng cường nội lực và "khoan thứ sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc". Dụ dỗ người dân biểu tình, chống đối chính quyền, kích động lật đổ, giống như các nhà tự xưng là dân chủ mới là không "khoan thứ sức dân". Mỗi cuộc biểu tình ấy gây ra tắc đường, buôn bán đình trệ, làm ảnh hưởng tới bộ mặt của quốc gia.

Lố bịch hơn thế, nhóm Lão Mà Chưa An còn cố nhồi nhét những đòi hỏi thả tự do cho những nhà đấu tranh dân chủ đang bị tù ở ngay điều 1, điều bàn về "tăng cường nội lực của đất nước". Phần lớn các nhà đấu tranh dân chủ tự xưng bị giam trong tù đều vì các lý do trốn thuế, làm việc bất hợp pháp... Không hiểu những người như vậy thì làm sao tăng được nội lực cho quốc gia?

Ngay ở Điều 3, Lão Mà Chưa An đưa ngay một gợi ý "bán nước": "Khẩn trương đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Mỹ." Hợp tác với quốc phòng Mỹ tức là cho Mỹ đưa quân đội đến địa phận biển Đông, ngang nhiên chiếm biển Đông giống như đã chiếm miền Nam Việt Nam năm 1954. Đây chính là tương lai mà Lão Mà Chưa An mong muốn, biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ.

Chỉ từ 2 điều này, ta đã có thể thấy rằng bản TUYÊN BỐ VỀ BIỂN ĐÔNG của nhóm trí thức già mà "bất an" là hoàn toàn phản động, sặc lời lẽ bán nước và có động cơ chính trị xấu xa, một mặt nhằm gây loạn xã hội, một mặt mở đường cho Quốc phòng Mỹ can thiệp và đóng quân ở Biển Đonong, một lần nữa biến Việt Nam thành chiến trường.

1 nhận xét: